Boning


Efter
Samma toilettbord efter att färgen avlägsnats och bonats.
<xmp>