Fanering


Efter
Samma bord efter lagning av fanerskada och därefter följande boning
<xmp>