Fanering


Före
Alrotsfanerat pelarbord där faneret har skadats av vatten.
<xmp>