Efter
... har här fått enmedelgrå färg och viss patinering.
<xmp>