Före
En Lindomestol som vid förra sekelskiftet blivit vitmålad och bronserad ...
<xmp>