Lackning


Efter
Samma masurbord efter att den gamla ytan slipats bort och ersatts med ny lackyta
<xmp>