Före
Två Karl-Johansstolar som förlorat var sitt ben
<xmp>